Cijfers E-Waste

E-Waste in restafval 

Meer dan de helft van al het elektronische afval (e-waste ) in Nederland wordt niet op de juiste manier ingezameld. Een van de projecten van Race Against Waste (E-Waste Race) focust zich op het juist inzamelen van elektronische apparaten. Het doel van het project is om bewustwording te creëren over grondstoffenschaarste en het belang van repareren, hergebruiken en recyclen van elektronische apparaten die kapot zijn of niet meer gebruikt worden. 

Met het oog op circulariteit en het schaarser worden van grondstoffen, wordt de noodzaak voor herwinning groter. Als we op de huidige voet voortgaan, zal er in 2050 120 miljoen ton aan grondstoffen worden weggegooid.
Bron: Cirkelwaarde

e-waste in container

ewasteland

Nog te vaak belanden elektrische en elektronische apparaten in het restafval. Dit is enorm zonde, want dan worden ze verbrand en gaan veel waardevolle grondstoffen verloren. Deze grondstoffen hebben we hard nodig om in de toekomst nieuwe apparaten te kunnen blijven maken. 

Elektronica is samengesteld uit een heleboel waardevolle componenten en materialen, waarvan de levensduur wordt bepaald door de zwakste schakel. Het product verliest voor de consument zijn waarde, terwijl de grondstoffen waardevol zijn, aldus onderzoekers in een rapport van de Verenigde Naties uit 2019 'A New Circular Vision for Electronics'
Bron: Cirkelwaarde

Maar hoeveel afgedankte elektrische of elektronische apparaten eindigen er nu eigenlijk bij het restafval? Iedere jaar wordt er door Rijkswaterstaat onderzoek (sorteeranalyse) gedaan naar de samenstelling van het Nederlands huishoudelijk restafval. Hieronder zoomen we in op de component elektrische en elektronische apparatuur (EEA). 

Het aandeel van elektrische en elektronische apparatuur in het huishoudelijk restafval is in 2003 voor het eerst gemeten. Vanaf 2006 wordt er een onderscheid gemaakt in het aandeel van klein en groot EEA. 

Het huishoudelijk restafval in 2019 bestond voor 1,3% uit elektrische en elektronische apparatuur. Deze 1,3% was volledig klein EEA. Vanaf 2015 is er geen groot EEA aangetroffen bij het restafval. 

Tabel 1 EEA

Tabel 2 EEA

Vanaf het moment de component EEA werd gemeten in 2003 is er een stijgende lijn zichtbaar. Het aandeel in EEA in het restafval is toegenomen van ongeveer 0,55% naar boven de 1,0%. 
 

Wil jij ook dat grondstoffen langer in de kringloop worden gehouden en niet verloren gaan? Lees dan hier wat je het best met jouw oude / kapotte apparaten kunt doen.