Leren met het CBS

Kinderen zijn de datagebruikers van de toekomst

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), vindt het belangrijk dat kinderen de waarde van data kunnen inschatten. Hiervoor is lesmateriaal ontwikkeld voor basisschoolleerlingen in de groepen 7 en 8.

We leven in een tijd van informatie-overload en een nieuwe kritische manier van omgaan met berichten, desinformatie, nepnieuws, feiten en meningen. Het wordt steeds belangrijker dat kinderen weten waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden.

Hieruit is het project Leren met het CBS ontstaan, waarin het CBS kinderen wegwijs wil maken in het gebruik van statistieken en hen met plezier wil laten ondervinden wat er kan en mag met data.

Het eerste lesmateriaal is inmiddels beschikbaar. Lijkt het u leuk en nuttig om hiermee aan de slag te gaan of wilt u het CBS in de klas? Neem dan een kijkje op onze website of mail naar lerenmet@cbs.nl

Klik hier om het lespakket te bekijken. 

 

CBS